میلگرد حرارتی سقف تیرچه بلوک ارزش خانه ها را بالا می برد

تاریخچه میلگرد حرارتی سقف تیرچه بلوک و موارد استفاده از آن در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است.

بسته به شرایط محیطی هر منطقه در کشورهای مختلف تولید و ساخت میلگرد با رعایت نکات زیادی همراه است. به عنوان مثال، در کشورهای زلزله خیز نظیر ژاپن تولید میلگرد به روش آلیاژی بوده و بر روی این محصول از آزمایش های شیمیایی مختلفی استفاده می شود.

اما در کشورهایی که عوامل طبیعی مانند زلزله کمتر اتفاق می افتد تاریخچه میلگرد و تولید این محصول به روش ترمکس بوده و استفاده از میلگردهای آلیاژی بسیار کم است. اما در این کشورها نیز نظیر کشور ژاپن آنالیزهای شیمیایی متناسب با نوع شرایط منطقه ای بر روی میلگرد صورت می گیرد.

در تاریخچه میلگرد آلیاژی فرآیند تولید به این صورت است که در ترکیبات میلگرد از مواد خاصی استفاده می شود. به این مواد فروآلیاژ گفته می شود. شمش هایی که در این مرحله به صورت نورد تولید می شوند تنها باید با صرف زمان طولانی تر و در محیط به مرور زمان خنک شوند.

میلگرد

این نوع میلگردها به دلیل نوع خنک شدن دارای خواص یکسانی در کلیه قسمت ها است و در برابر عوامل طبیعی از خود مقاومت بیشتری نشان می دهد. به همین دلیل از این نوع در کشورهای زلزله خیز برای ساخت سازه ها با مقاومت بیشتر استفاده می شود.

تاریخچه میلگردهای ترمکس با کمی تفاوت از میلگردهای آلیاژی بوده و مراحل خنک شدن آن به یکباره صورت می گیرد.

در این روش شمش های تولید شده به وسیله آب سرد که از داخل لوله ها عبور می کند در یک زمان خنک شده و به همین دلیل تمام سطح میلگرد از خواص یکسانی برخوردار نیست. میلگردهای ترمکس در سطح بیرونی دارای مقاومت بالا و در سطوح داخل دارای مقاومت کمتری در برابر عوامل طبیعی نظیر زلزله هستند.

ستفاده از فرآیند نورد در تولید فولاد و میلگرد بسیار مهم است و تاریخچه میلگرد و تولید آن به زمانی استفاده از فرآیند نورد در تولید فلزات سخت برمی گردد. در این فرآیند فلز نرم و مومی با گذر از غلتک های مخصوص به شکل میلگرد در می آید.

فرآیند نورد در تولید انواع محصولات فلزی به دو صورت گرم و سرد بوده و تغییرات متفاوتی در هر کدام از این روش ها در فلز رخ می دهد.